Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende nærmiljø på Tromøy, som folk er stolte av og trives i

Historisk tursti på Tromøy

Vardåsen - Roligheden

Bli med på en rundtur i Tromøy grendehus på Roligheden skole. Grendehuset lånes ut til lag, foreninger og frivillige, og rom kan bookes her.

Frivilligsentralen i sosiale medier