Mennesker trenger mening i livet og i hverdagen. Samfunnet blomstrer når folk får bidra selv

Frivilligsentralen ønsker å være en ressurs for hele Tromøya gjennom å være en åpen og inkluderende møteplass for samskaping

Aktivitetskalender for Tromøyfolk

Fra
bloggen

Frivilligsentralen i sosiale medier