Tromøy – med satsing på kollektivtrafikk og hårete klimamål!

Et folkemøte i januar 2019 i regi Tromøy Frivilligsentral var starten på det som nå kan bli et unikt prosjekt! Smart mobilitet i spredt bebygde områder.

Tålmodigheten settes på prøve, men ønsket om å få til et kollektivtilbud på Tromøy som virkelig ivaretar alles ønsker, krever et godt grunnarbeid. Det krever også flere samarbeidspartnere, godt med midler og ikke minst en stå-på-vilje og evne til å se muligheter.

Under folkemøtet kom det tydelig frem at kollektivsystemet slik en kjenner det i dag ikke strekker til og deler øya på midten. Dette er til stor frustrasjon for alle de som ikke har egen bil eller noen som kan kjøre seg. Spesielt rammer dette barn, unge og eldre. I tillegg til har biltrafikken økt betraktelig med tanke på alle de som benytter Tromøy som rekreasjonsområde.

Det ble etablert en  arbeidsgruppe som i etterkant av folkemøtene har møttes jevnlig. De har påtatt seg arbeidet med å gjøre sitt beste for bringe innspillene fra folkemøte ut i faktisk virkelighet, og i tråd med FNs bærekraftsmål (Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.) Arbeidsgruppen har løftet inn både klima og den sosiale gevinsten inn i prosjektet. Bilbruken må ned og samholdet må styrkes. Samtidig vil ensomhet bekjempes, og vi får knyttet sammen aktiviteter fra øst og vest.

Agder Kollektivtrafikk er meget positive til å bidra inn for å utvikle et større prosjekt for å gi kollektivtransporttilbudet på øya et unikt løft. Arendal kommune heier også på dette, og ser de store gevinster et bedre kollektivtransport på Tromøy kan bidra med inn for å gi samfunnsutviklingen et løft på klimariktig vis.

Både AKT og Arendal kommune er derfor samarbeidspartnere i prosjektets videre utvikling, der vi ønsker å gjøre Tromøy som et eksempel til etterfølgelse, der det utvikles et smart mobilitetstilbud på og til/fra øya i et spredt bebygd område, som inkluderer småbusser, ferger og sykler – og som blir så godt at folk faktisk vil benytte seg av det.

Prosjektet er også i tråd med Regjeringen satsingsområde med bærekraftige kommuner. 

«Visjonen er å gjøre Tromøya til en null-utslippsøy hvor folk kan komme seg lett fra øst til vest, rundt i nærområdet og til/fra øya på en enkel og miljøvennlig måte.  Vi har ikke en ambisjon om at bilen totalt uteblir, men at det kan rekke for familier å ha kun en bil, samt at de fleste som besøker Tromøy kjører kollektivt», sier Dale.

Se søknad her.

For mer info, kontakt:
Ellen DaleE-post: ellen@tromoy.frivilligsentral.no
Tlf: +47 99 59 48 18