Invitasjon til høstens første Digitale møterom for Tromøy


Mandag 21 . september
Kl 20.00 21.30

Program
Innledningsrunde med glimt fra sommeropplevelser og oppstart høstens aktiviteter – tips gjerne om kreative løsninger tilpasset koronasituasjonen, eller løft inn utfordringer som vi kan se på sammen – informer gjerne også om planlagte arrangement, som kan legges i kalenderen til frivilligsentralen i et forsøk på å unngå «krasj»

  • Årets TV- aksjon «Et hav av muligheter» – idemyldring for Tromøy
  • Nytt fra Tromøy frivilligsentral – Kollektivtransport på Tromøy, smart mobilitet – Arbeidsgruppe for kultur på øya – Arbeidsgruppe «Tromøy kulturhistorie – stier og steder» –
  • Arbeidsgruppe «Sandnes aktivitetspark»
  • En mer digitalisert hverdag
    Tromøy frivilligsentral har investert i videokonferanseutstyr, som gjør at møter/sammenkomster med personer opp til 20 personer lett kan kjøres parallelt digitalt. Utstyret vil være til disposisjon for alle lag, foreninger, organisasjoner og vel på Tromøy. De som ønsker å bli kjent med utstyret, er velkommen til frivilligsentralen 22. september, under «det digitale møterom».
  • Det digitale møterom – videre planer

Tromøy frivilligsentral vil invitere til «det digitale møterom» ca en gang i måneden. Flott om dere mel-der inn saker det er ønskelig å belyse eller drøfte i felleskap. Håper vi sees! – og skulle dagen ikke passe, så ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill til programmet og frivilligsentralens arbeidsfokus for det som skjer på Tromøy
Tromøy frivilligsentral støtter opp om FNs bærekraftsmål