OPPSUMMERING FRA DET DIGITALE MØTEROM FOR TROMØY 21.SEPTEMBER 2020.

Styr unna 17. november og 5. desember  

dersom dere planlegger et større arrangement, for da vil ikke historielagets medlemmer eller musikanter fra skolemusikken kunne delta….
og tips oss gjerne om andre viktige datoer det kan være godt for alle å vite om. Frivilligsentralen legger det gjerne inn i kalenderen, slik at vi kan bidra til at flotte og gode arrangement ikke faller på samme dag, slik at flest mulig kan få gleden av å delta.

Ellers er det hyggelig å høre at de fleste er kommet godt i gang med høstens aktiviteter, om enn noe begrenset grunnet koronasituasjonen. Våre strender inviterer også flere til å være med i en strandryddegruppe på dagtid, som kan bli med når det passer seg på tur rundt i Raet. Dette forgår på dagtid, inkluderer mat og hygge, og vil bli arrangert til ulike tider. Meld din interesse til frivilligsentralen så vil du ført opp på listen som får melding når turer arrangeres.

Det er jo også uforutsigbare tider fremover, og kanskje vil vi nok en gang få strengere restriksjoner over antall personer som kan møtes, samt at risikoen for at noen til tider må i karantene er stor. Tromøy frivilligsentral har derfor investert i videokonferanseutstyr, som frivilligheten på Tromøy kan benytte seg av. Dette gjør at fysiske møter med opptil 20 personer, parallelt kan kobles opp digitalt. Ta bare kontakt dersom dere er interessert, så viser vi dere utstyret og vil bistå ved møter dersom dette er ønskelig.


Aktivitetsmidler for å motvirke ensomhet
Tromøy frivilligsentral har også aktivitetsmidler for å skape eller videreutvikle sosiale møteplasser, fortrinnsvis rettet mot eldre, gjerne på tvers av generasjoner. Disse midlene må benyttes innen utgangen av dette året. Så, er det noen som har noen aktivitet de ønsker å videreutvikle eller ønsker om å starte opp noen, så ta gjerne kontakt. Vi bistår gjerne både som ressurs og med midler J


Kultur
Frivilligsentralen er i startfasen med å etablere en arbeidsgruppe for et bredere kulturtilbud på øya. Siden kulturfeltet er så bredt, har vi startet opp med en gruppe på tre, Merete Haslund, Liffe (Leif Gerhard) Andersen og Ellen Dale, som vil stake ut retningen. Foreløpige tanker er at det skal være

  • Folkekultur – gjøre det folk vil ha og være med på
  • Spille på det vi har på Tromøy av engasjement, historie og steder: Korps, menighet, skole, Canvas, Studio Spornes etc
  • Se muligheter i Grendehus, men ikke bli en konkurrent, spille på lag og på tvers av generasjoner
  • Spillet om Dronning Åsa, settes opp hver St. helg??
  • Kombinerer kultur med steder/historie på øya

Er du interessert i kulturområdet, så ta gjerne kontakt for en videre prat J

Kulturhistorie på Tromøy – stier og steder
Det arbeides nå med å se på hvordan vi kan starte arbeidet med innspillene fra folkemøtene våren 2019, knyttet til kulturhistorie på Tromøy – stier og steder.

Kollektivtransport på Tromøy
Vi gir ikke opp selv om første søknad ble avslått, for arbeidsgruppen er fortsatt PÅ for å få til et bedre kollektivtransporttilbud på Tromøy.

Det digitale møterom – videre planer

Tromøy frivilligsentral vil invitere til «det digitale møterom» ca en gang i måneden, bortsett fra desember. Da er det så mye annet flott som skjer! 

Flott om dere har innspill til saker dere ønsker å belyse eller drøfte i det digitale møterommet. Ta kontakt, så setter vi det opp på agendaen.

Neste digitalt møterom blir mandag 19. oktober.  

Håper vi sees!

– og skulle dagen ikke passe, så ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill til frivilligsentralens arbeidsfokus for det som skjer på Tromøy

Tromøy frivilligsentral støtter opp om FNs bærekraftsmål

I det digitale møterommet for Tromøy oppdateres vi om hva som skjer på øya og hva som kan gjøres innenfor de gitte begrensinger til enhver tid for sosial aktivitet på øya. Muligheter og begrensingene belyses fra flere sider, som gjør at vi inspireres og heier på de mange gode kreative initiativ, fra de små hverdagslige til de mer større organiserte løsninger.