Bli med å styrk arbeidet med å få bedret kollektivtransporttilbudet på Tromøy!

Vi samler nå inn tall og skriftlig dokumentasjon for å tydeliggjøre at dette er viktig, og trenger din stemme. Håper derfor du tar deg tiden – ett minutt eller to – til å svare på spørreundersøkelsen du finner her.

Biler telles og turgåere på Hove registreres, men vi ønsker også å få frem hvordan dagens kollektivtilbud påvirker den sosiale friheten. Fremhever også, at målet nok er langt frem, men likevel viktig at vi står på. Og, til du som lurer på om vi er mot bil, så er vi ikke det. Vi ønsker bare et superfullgodt alternativ som gjør at flere frivillig lar bilen stå…

Se dokument «Prosjeketgrunnlag – smart mobilitet for spredt bebygde stedsområder, med både fastboende, feriegjester, friluftsområder og næring