Om Tromøy frivilligsentral

Tromøy frivilligsentral ble i mai 2018 etablert som en egen stiftelse, etter 10 år som del av Tromøy helselags aktiviteter.

Den innsatsen som Tromøy helselag la ned for frivilligsentralen har dannet grunnlaget for at det på Tromøya er en frivilligsentralt godt etablert i lokalsamfunnet. 

Det nye styret vil legge til rette for bred deltakelse for å planlegge veien videre for frivilligsentralen,
som ønsker å være en ressurs for engasjement på hele Tromøya....

2019 © Tromøy frivilligsentral