Vi ønsker å være en samarbeidspartner for alle frivillige lag og foreninger, private initiativ og etablerte organisasjoner på Tromøy

Tromøy er en stor bydel i Arendal kommune med ca 6 000 innbyggere. Øya sliter med de samme utfordringene som ellers i kommunen. Frivilligsentralen vil derfor arbeide for å tilrettelegge for mer samarbeid og samskaping. Vi er ikke et aktivitetshus, – vi tilrettelegger for møteplasser på øya vår.

Bakgrunnen for etableringen av Tromøya Frivilligsentral

 

Tromøy frivilligsentral er en politisk og livssynsnøytral stiftelse som ble etablert i mai 2018 etter å ha vært en del av Tromøys helselagsaktiviteter i 10 år. 

Den innsatsen som Tromøy helselag har lagt ned for frivilligsentralen har dannet grunnlaget for at vi på Tromøya har en frivilligsentral som er godt etablert i lokalsamfunnet.

Styret i Tromøy Frivilligsentral vil legge til rette for bred deltakelse for å planlegge veien videre for frivilligsentralen. Målet er å være en ressurs for engasjement på hele Tromøya.

Frivilligsentralens rolle på Tromøya

 

Vårt mål er å være et kontaktsenter for hele øya, og legge til rette for frivilligheten som skjer her. Vi bidrar gjerne til igangsetting av aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre.

Vi har også mål om å være et knutepunkt for informasjon mellom innbyggerne på Tromøya og myndighetene.

Vi skal formidle kunnskap, informasjon og opplæring, og vi skal være en støtte for lokale organisasjoner, private initiativ og frivillige organisasjoner.

Styret i  Tromøy Frivilligsentral består av:

 

 • Torgunn Myklebust (leder)
 • Renate Rosvold (nestleder)
 • Tina Shoolmeester
 • Per Christian Bekkevik
 • Vibeke Hasselø
 • Liv Evelyn Lindal
 • Helene Forså Lien
 • Thore K. Karlsen (kommunens representant)

Samarbeidspartnere:

 

 • Roligheden skole
 • Sandnes skole
 • Tromøy fritidsklubb
 • Tromøy frivillighetssentral
 • Tromøy Røde kors
 • Roligheden FAU
 • Sandnes FAU
 • Elevråd begge skoler
 • Tromøy skolemusikkkorps
 • Tromøy minising
 • Tromøy menighet
 • Trauma IL
 • Tromøy IL
 • Andre frivillige lag og foreninger på Tromøy
 • Bufdir