Tromøy frivilligsentral ble stiftet 10. april 2018 og har som formål å arbeide for å realisere følgende visjon:

 

Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende nærmiljø på Tromøy, som folk er stolte av og trives i

Dette skal stiftelsen arbeide for ved å:

 

  • stimulere til frivillig innsats
  • være åpne møteplasser for befolkningen
  • være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor

FNs bærekraftsmål

 

FNs bærekraftsmål er med oss i alt vi gjør. Tromøy frivilligsentral har valgt å fokusere spesielt på

 

  • Bærekraftsmål 16, «Fred og rettferdighet», som fremmer de åpne og gode prosesser
  • Bærekraftsmål 17, «Samarbeid for å nå målene», som fremmer samarbeid som en forutsetning for å lykkes

 

Gjennom alt det flotte engasjementet som er på Tromøy, bidrar vi alle på hvert vårt vis lokalt til å støtte opp om FNs bærekraftsmål globalt. Sammen kan vi også få flere gode ting til å skje.