Sammen kan vi få til det utroligste!

I disse dager er Fritidsforum i full gang på Sandnes og Roligheden skole. Et helhetlig tilbud etter skoletid for barn på 5. – 7. trinn i første omgang.

Det begynte med en pappa som stilte skolen til veggs ifht lekser, og leksehjelpstilbudet kommunen er pålagt å ha. I tillegg fikk FAUene signaler fra forebyggende enhet om et utfordrende oppvekstmiljø, og mobbetallene var veldig høye. Alt dette resulterte i en henvendelse til Frivilligsentralen om å bistå Sandnes og Roligheden FAU, samt skoleledelsen i en samarbeidsprosess for å komme frem til tiltak som kunne iverksettes.

I fjor på denne tiden var det ideer og tanker om et helhetlig tilbud som inkluderte aktiviteter og leksehjelp. Vi ønsket å endre vanene til den oppvoksende generasjonen slik at de kom seg vekk fra skjermen, og ble mer sosiale. Vi ønsket å fange opp de som faller utenfor og ikke får hjelp med lekser hjemme eller får vært med på aktiviteter.

Resultatet ble Tromøy Fritidsforum!

Prosjektleder Vibeke Dehli

Tromøy Fritidsklubb tok igjen på seg ansvaret som en viktig samfunnsutvikler, og tok eierskap til prosjektet. De har fått ansatt Vibeke Dehli i en 100% stilling over 3 år, med støtte fra Bufdir.

Røde kors står for de frivillige voksne som benyttes inn i prosjektet, og har ansvar for opplæring og kvalitetssikring.

Frivilligsentralen ble brukt som en nøytral part som la til rette for et godt samarbeid mellom begge skoler. De stilte med prosjektkompetanse slik at tankene, og tiltakene, som kom på bordet ble konkretisert. De bisto også i utarbeidelse av budsjett og søknad. Frivilligsentralen er også en støtte for prosjektet og brukes når det er behov for det.

Prosjektet viser at Tromøy Frivilligsentral har en viktig rolle for å legge til rette for samarbeid mellom organisasjoner, institusjoner, næringsliv og lokalbefolkning.

 

Vi gleder oss til veien videre!

 

Se websiden til Tromøy Fritidsforum her.