«Tromøy har hele Norgeshistorien»

Denne uttalelsen ble meldt inn på et folkemøte et vinterstormfull kveld januar 2019, der fokus for møtet var å få innspill til hva folk på øya mente var viktig å arbeide sammen om. 

Det ble derfor løftet frem som et ønske å legge til rette for en enkel måte å finne historiene, for dermed bidra til økt kunnskap og forståelse for den spennende historien som finnes på øya. Dette ble også løftet inn som viktig, for å kunne styrke en felles identitet, spesielt med tanke på de mange tilflyttere og den yngre generasjonen.

Tromøy historielag, 2. Tromøy speidergruppe og Tromøy frivilligsentral startet derfor arbeidet med å etablere den historiske turstien «Vardåsen – Roligheden», der skilt på steder med historisk verdi er blitt satt opp. I første runde er det tre steder som er markert

  • Vardåsen, der tyskerne under krigen etablerte en observasjonspost for fly
  • Sophienlund gård, med sin spennende historie og nå vel ivaretatt av familien Stray Ryssdal
  • Arendals Sibsophugning, som i sitt 50 års lange virke kjøpte inn og hugget opp over 100 fartøyer. 


På skiltene rundt på turstien vil du kunne lese mye av historiene, mens en utvidet tekst vil være å finne på Tromøy frivilligsentrals nettside ved å følge linken via QR-koden. 

Dersom noen kjenner til andre historier som bør løftes frem, er det bare å tipse frivilligsentralen som vil legge dem til på sine hjemmesider. 

Tromøy historielag inviterer også hvert halvår på ulike historiske vandringer rundt på øya. Om du ønsker å bli med på neste tur, så følg historielaget på Facebook


Tromøy historielag, 2. Tromøy speidergruppe og Tromøy frivilligsentral håper du vil få en fin fornøyelse på turstien «Vardåsen – Roligheden», og om du har tid til en rast, vil du også finne en bålplass ved Vardåsen og en benk for å nyte utsikten fra Tørkopp!


Rundturen er ca 4 km lang.

God tur!

For mer informasjon om den historiske turstien, se her