Invitasjon til digitalt møterom for Tromøy

Vi inviterer høstens andre digitale møte tirsdag 12. oktober 2021 kl. 20 – 21.
– der vi oppdaterer oss om hva som skjer rundt på øya og bringer inn ideer.

Meeting ID: 910 3402 1428 
Passcode: 545834

Tema for kveldens møte er
«ungdom over 20»

Vi har fått innspill om at dette er en gruppe som fort kan bli litt glemt og som hadde det spesielt tøft under pandemien. Flott om de som har tanker knyttet til dette, eller selv er ungdom over 20 år, gir oss en tilbakemelding om vi da ikke sees på møtet. 

Kort oppsummert fra sist møte og arbeid videre: 

Tromøy skolemusikkorps

er blitt sterkt redusert og strever med rekruttering. Det er en utfordring med rekruttering av yngre deltakere, 3. og 4. klassetrinn siden det for denne aldersgruppen er satt opp andre fritidsaktiviteter i samme tidsrom. Trist om Tromøy ikke lenger får korpsmusikk på 17. mai eller andre anledninger, så flott om dette kan unngås. Tromøy fritidsforum vil se om de kan forsøke rekrutering inn via ungdom som har blitt kurset gjennom «Lifeskill» og som også er med i skolekorpset. Fritidsklubben vil også se hvordan de kan bidra inn her. 

Skolekorpset har for tiden et veldig bra hovedkorps, som tross koronatid med få øvelser og lite sosiale aktiviteter, har opprettholdt et høyt nivå. De to siste 17.mai har vi tatt på oss oppgaven med å gi Tromøyas befolkning all den gode stemningen vi forventer på en sånn dag, selv i striregnet som var i år. Vi stiller opp på arrangementer rundt om på øya som f. eks Lions loppemarked og Gulrotfestivalen. Skolekorpset er et inkluderende miljø, der jenter og gutter fra begge skolene på øya øver sammen, på tvers av klassetrinn. Vi er nå i en sårbar fase der hovedkorpset stort sett består av elever fra ungdomsskolen som kanskje bare har noen få år igjen i korpset, samtidig som det er  få nye musikanter fra barneskolene. Vi tror alle ønsker at øya skal ha eget skolekorps og ønsker oss derfor at det tas hensyn til at mandag er vår øvelsesdag når kabalene for treningstider settes for 3. og 4. klasse. Som takk kommer vi gjerne og lager stemning på hjemmekamper eller andre arrangement!

Fritidsklubben

opplever overveldende stor deltagelse på sine tilbud. Viser at det er et klart behov. Imponerende hvordan ungdom selv engasjerer seg og tar ansvar. De har etablert et eget ungdomsråd. I tillegg til kafeen, så tilbyr de nå paint ball, mekkeklubb, bursdagsrom og veldig snart frisbeegolf. 

Fritidsklubben ser også noen skyggesider, så viktig med voksne tilstede. Fritidsklubben har også opplevd en fantastisk dugnadsånd fra frivillige som har stått på, og gleder seg til flere rom står klare. 

Tromøy menighet

har startet opp igjen for fullt, og melder inn følgende: 

  • Hver torsdag klokken 11.00, er det babysang på menighetshuset
  • Minising (baluba 0-6, mini 1-3 kl og tween 4-7 kl) har øvelser på menighetshuset annenhver torsdag 17.30-19.30
  • Den uken det ikke er kor, har Skogvokterne (5-7 klasse) aktivitet fra 17.30-19.30
  • Tensing (8 klasse og oppover) har øvelse hver onsdag på menighetshuset klokken 19-21
  • Kirkekoret har øvelser hver torsdag fra 19-21
  • Maxising (kor for de godt voksne) øver tre torsdager i måneden på menighetshuset fra 20-22
  • Hver lørdag er det tilbud for ungdom. En lørdag er det ungdomskafe LIFE på menighetshuset fra 19, og den andre er det KRIK i Tromøyhallen, også fra 19.00

Ønske om en felles barne- og ungdomsstrategi er ønsket. Fritidsklubben og frivilligsentralen vil følge opp dette og invitere inn til et videre arbeids og oppfølgingsmøte.

Håper i sees!

– og skulle dagen ikke passe, så ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill til frivilligsentralens arbeidsfokus for det som skjer på Tromøy.

Vennlig hilsen

Ellen Dale 
Daglig leder


I det digitale møterommet for Tromøy oppdateres vi om hva som skjer på øya og hva som kan gjøres innenfor de gitte begrensinger til enhver tid for sosial aktivitet på øya. Muligheter og begrensingene belyses fra flere sider, som gjør at vi inspireres og heier på de mange gode kreative initiativ, fra de små hverdagslige til de mer større organiserte løsninger. 

Tromøy frivilligsentral støtter opp om FNs bærekraftsmål