Invitasjon til «Sammen i verden 2021»

I oktober hvert år arrangeres internasjonale dager i Arendal med fokus på at vi må jobbe sammen for å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. Navnet på dagene er endret til «Sammen i verden» for å tydeliggjøre dette.

I år blir det arrangementer fra 21.-27.oktober. Vi inviterer alle innbyggere til å bli med å markere FN-byen Arendal.
Se mer informasjon og komplett program for 2021 her.

Det er FNs år for fred og tillit.

Agder fylkeskommune og FN-sambandet samarbeider om å markere dette ved å invitere til konferansen «TILLIT I VÅR TID» i Arendal 26. oktober i Arendal. Målet er at konferansen er til inspirasjon, tankevekkende og viktig til bruk i egen virksomhet/arbeid. Programmet er bredt sammensatt, så det bør være av interesse for mange. Både politikere, offentlig ansatte, frivillige organisasjoner, institusjoner, skoleverket og andre.