Arendal 300 år i 2023 – kom med innspill og ideer til byjubileet

Arendal 2023 vil gjerne ha dine innspill og ideer til jubileumsåret.

Det er opprettet et digitalt skjema hvor innbyggere, lag, foreninger, organisasjoner, arrangører, næringsliv, politiker og andre kan komme med ideer og innspill til byjubileet . Alt som kommer inn, og alt som til nå er kommet på gode direkte initiativ fra dere og andre, blir tatt med videre i arbeidet med å gjøre byjubileet til en fest vi alle vil huske, lenge.

Se også www.arendal2023.no, som vil bli oppdatert ofte framover. Der ligger det blant anna et søknadskjema for den såkalte jubileumsmillionen.