Frivilligsentralen – fra aktivitetshus til bindeledd i lokalsamfunnet?

Lurer du på hva som har skjedd siden Tromøy frivilligsentral ble etablert som egen stiftelse i 2018 og folkemøte i januar 2019? 

Mange av svare er nå å finne i rapporten «Frivilligsentralen – fra aktivitetshus til bindeledd i lokalsamfunnet? En casestudie fra Tromøy Frivilligsentral» forfattet av Irina Erdvik og Eugene Guribye i NORCE Norwegian Research Centre AS.

Se rapporten «Frivilligsentralen – fra aktivitetshus til bindeledd i lokalsamfunnet? En casestudie fra Tromøy Frivilligsentral» her.