«Frivilligsentralens samfunnsoppdrag – muligheter og begrensinger»

Arendalsuka 2022:
Miniseminar og dialog onsdag 17. august kl 11.00 – 13.00

AGENDA

11.00 – 11.30: Innledning Eugene, NORCE


Frivilligsentralene på vei fra aktivitetshus til knutepunkt? Resultater fra en landsdekkende undersøkelse i frivilligsentralene. 

 • Beskrive den historiske utviklingen av frivilligsentralene og den opprinnelige intensjonen med ordningen
 • Beskrive implikasjoner av den nye forskriften som har kommet til da.
 • Formidle funn fra den landsdekkende undersøkelsen blant frivilligsentralene, som viser at de selv ønsker å gå i retning av en knutepunktfunksjon
 • Formidle funn fra casestudien i Tromøy Frivilligsentral


11.30 – 12.00: Følgende tre frivilligsentraler presenterer sitt arbeid og erfaringer knyttet til frivillighetens nye hverdag – og erfaringer knyttet til rollen som et koordinerende ledd og knutepunktsfunksjon

 • Tyholmen frivilligsentral v/ Anne Cantero
 • Fornebupiloten v/ Ingrid Brattset

12.00 – 12.10: Pause

12.10 – 12.30: Panelet presenterer seg og har ca 5 min innlegg hver med utgangspunkt i følgende: 

 • Frivilligsentralenes samfunnsrolle  
 • Verdien av et koordinerende sektorfritt og nøytralt ledd ut i nærmiljøer

Kl 12.30 – 13.00: Dialog

Inviterte innledere til panelet: 

 • Arendal kommune, Vanja Grut, leder av komité for samfunnsutvikling
 • Norges Frivilligsentraler, Marte Tangen, styreleder
 • Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær
 • Fornebupiloten (frivilligsentral), Ingrid Brattset, daglig leder

Ordstyrer: Tromøy frivilligsentral v/ daglig leder Ellen Dale

Arrangører:

 • Tyholmen frivilligsentral
 • Hisøy Nye frivilligsentral
 • Eydehavn-Kuben frivilligsentral
 • Trømøy frivilligsentral
 • Med Hjerte for Arendal
 • KS
 • Arendal kommune

Se også rapportene «Frivilligsentralen – fra aktivitetshus til bindeledd i lokalsamfunnet? En casestudie fra Tromøy Frivilligsentral» og Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene. Begge skrevet av NORCE.