Historiske

Arendals Sibsophugning

Arendals Sibsophugning AS (ASO) ble startet i 1917 av Harald Berthelsen. I 1923 ble ASO overtatt av kaptein Peder Knudsen med flere. I 1931 skjedde det endringer på eiersiden og i 1936 løste Peder Knudsen ut sine kompanjonger og drev ASO som eneeier til sin død i 1960. Hans sønn Nils Christian Knudsen overtok som disponent frem til sin død i 1966 og hans bror Jacob Darre-Knudsen drev ASO videre.

Bedriften eksisterte i litt over 50 år. I denne perioden ble det kjøpt inn og hugget opp ca. 100 fartøyer. De fleste ble hugget opp, men ca.1/8 av fartøyene ble reparert og videresolgt. Så å si alle skipstyper var representert, bl.a. kystbåter-forskjellige typer marinefartøyer som for eksempel Norges første U-båt (Kobben) og  fregatten Arendal. Det største skipet som ble hugget opp var på 4.200 dw.  Inntil 1933 ble mesteparten av skrapjernet eksportert til Polen. Senere ble Christiania Spigerverk den viktigste kunden. Driften ble avviklet på slutten av 1960-årene.

Foto: Lokalavisen Geita / Geita.no