Ønsker du å være frivillig?

Bli med på laget du også! Tromøy fritidsforum søker frivillige. Har du et engasjement for barn og unge, eller litt tid til overs og et ønske om å bidra som trygg voksen? Prosjektet gir deg en flott mulighet for å bety noe for andre, i tillegg til at du møter andre frivillige, knytter nye nettverk og til å skaper relasjoner på tvers av generasjoner.

Vi søker frivillige til både lekseklubb, matklubb og aktivitetsklubb.

 

Du behøver ikke binde deg til en fast dag. Vi har en turnusordning og du kan melde interesse for de dagene du ønsker å bidra. I forhold til lekseklubb, er det ingen krav om lærerutdanning, så om du har litt tid til overs, vil det være mange elever som vil sette stor pris på om du blir med. For å være leksehjelper i vår leksklubb må du gjennom et kurs i regi av Tromøy Røde Kors og kriteriene er at du må ha fylt 18 år og levere politiattest.

Vi trenger alle som er interessert i å være en støtte og en bidragsyter.

 

Som frivillig kan man enten legge til rette for lekser, man kan hjelpe med å lage mat, servere eller andre aktiviteter. Det betyr mye for enkeltmennesker. Det å kunne bety noe for andre er utrolig viktig også for den som er utenfor, og som kanskje ikke kommer inn i et ordinært arbeidsliv. Det å da kunne bidra inn som en ressurs har mye å si for livskvaliteten. Jo flere frivillige fritidsforumet får å spille på, jo mer aktivitet kan det legges til rette for.