Historiske

Vardåsen

Tromøy var tidlig i tyskernes interesse og allerede i april 1940 inntok tyskerne øya. I første omgang var det for å være et treningssted i forkant av de første planene med å invadere England. I den forbindelse  ble Tromøy sett på som ideell, da deler av England har noe av de samme strendene som er på Tromøy. Våren 1941 ble det bestem at det skulle opprettes en skole for luftvern på Hove.  Denne skolen var aktiv og hadde sin første uteksaminering våren 1942. Høsten 1944 ble den flyttet til Terningmoen ved Elverum.

Vardåsen var ett av 11 observasjonspunkter på Sørlandet

På det høyeste punktet på Tromøy, Vardåsen, opprettet tyskerne (luftwaffe) sommeren 1940 observasjonspost for fly. Dette var en av totalt 11 punkter på Sørlandet som hadde dette som sin oppgave. Det var gjerne eldre personer uten kamperfaring som ble satt til oppgaven. På alle disse punktene var det stasjonert totalt 6 mann på vært sted. Vardåsen hadde kallenavn KRS 8, og meldte under hele krigen til Kristiansand.

Personellet som var på disse stedene rullerte hver 3. måned til en av de andre stedene innenfor samme område.

Bygget

Selve bygget var ikke stort. Det inneholdt et lite kjøkken, et oppholdsrom og 2 soverom. I tillegg ble det bygget et lite observasjonstårn på taket. Tårnet og brakken var til en hver tid kamuflert.

Området rundt

Der veien/stien går pr i dag er en utvidelse og endring av den opprinnelige stien som var der i 1940, hvis enn går i terrenget på vei opp så er det mulig å se noe av de oppbyggde patrulje stien som var der opprinnelig. Den veien/stien som ligger der i dag kom sannsynligvis i begynnelsen av 1945, da tyskerne gjorde en del arbeid på toppen. Selv om deler av Hove leir ble nedbygget og fraflyttet ette 6 juni 1944 så beholdt tyskerne fortsatt sitt grep om Tromøy. Og Radarer var bygget på Såta for marinen og på Brekke lå det også 3 radarer. Det ser ikke ut som om dette var nok, slik at tyskerne ville sette opp en radar også på Vardåsen. De kom ikke lengre enn til å sette opp fundamentet til denne, dette arbeidet ble påbegynt ca mars 1945, sokkelen og deler av piggtråd kan fortsatt nede i dalen rett øst for hytta.

På øst siden av toppen, ligger det rester av piggtråd.

Ny vei bygget i forbindelse med oppsetting av radar i februar 1945.

Øst for toppen, nede i dalen, piggtrådsperring.

På toppen bak grønn brakke sees rester av toalettet.

På toppen, foran antenne ses rester av piggtråd.

Øst for toppen, nede i dalen, utgravd vannreservoar.

På vei opp, på vestre side, sees rester av den opprinnelig patruljestien.

På toppen, den opprinnelige patruljestien.

Øst for toppen, nede i dalen, radarsokkel bygd i mars/april 1945.

Innhold er levert av: