Velkommen til Tromøy frivilligsentrals årsmøte 29. mars kl. 19

Alle med interesse for Tromøy er velkommen!

STED: Roligheden Grendehus
TID: 29. mars kl. 19 – 20

Det blir enkel servering og selvfølgelig rom for spørsmål og diskusjon knyttet til frivilligsentralens drift og vei videre.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre fremlegges på årsmøte.

Årsmøtedokumenter:

Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 (kortversjon)

Årsregnskap 2022

Handlingsprogram 2023

Budsjett 2023, Tromøy frivilligsentral

Budsjett 2023, Tromøy fritidsforum

Revisjonsberetning 2022

Vedtekter – forslag til endringer

Håper vi sees, Ellen, på vegne av styret